Nieuws

Damclub present bij Senioren themadag 2019

Geplaatst op 07-04-2019
Hits: 624


In het kader van ons project Ledenwerving en sportpromotion neemt de damclub op dinsdag 16 april a.s. deel aan de Senioren themadag 2019.

Deze manifestatie is gericht op het promoten van allerlei activiteiten voor ouderen, mensen die al kortere of langere tijd uit het arbeidsproces zijn gestapt en die mogelijkheden zoeken om op de een of andere manier zinvol bezig te zijn bij een vereniging, stichting of welke vorm van vrijetijdsbesteding dan ook.

De damclub was ook bij eerdere soortgelijke manifestaties betrokken.

De activiteit wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Roermond.

Dinsdag 16 april vindt de themadag plaats, in de Jo Gerrishal tussen 13.00 uur en 16.00 uur.


Het moge duidelijk zijn dat iedereen die zich tot de doelgroep betrokken voelt deze middag van harte welkom is.