Damclub Roermond in kort bestek

Damclub Roermond is opgericht op 12 februari 1982. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer: 57960313). De club is op dit moment de enige damvereniging in Midden-Limburg. De club telt 15 leden. De vereniging is via de Provinciale Limburgse Dambond aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond.
 
De wekelijkse oefenavonden worden gehouden op vrijdagavond vanaf 19.30 uur en wel in Café-zaal De Ster, Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond, tel. 0475 – 324164

Iedere belangstellende dammer (of damster!) is daar elke vrijdag van harte welkom.

De contributie voor senioren bedraagt 90 euro per jaar. De bijdrage bestemd voor de het lidmaatschap bij de KNDB en PLDB (samen € 47,50) is in dit bedrag inbegrepen. Een lidmaatschapsjaar begint op 1 juli van enig jaar.
 
Gedurende het winterseizoen, van begin september to eind april, spelen de leden die dat willen, in een onderlinge competitie om het damkampioenschap van Roermond, tevens het clubkampioenschap van de vereniging. Daarnaast is er ruimte voor het clubkampioenschap sneldammen en rapiddammen
 
De club nam tot voor enkele jaren geleden met een team deel aan de clubcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond, de KNDB.
 
Individuele leden laten met enige regelmaat hun gezicht en hun damkunsten zien in individuele toernooien die her en der in den lande worden georganiseerd. Zo was de club met enkele leden actief in Delft, Lemmer, Karlsruhe, Genk, Berlijn, Minsk, Neuss en Saarbrücken en in de internationale toernooien in Lent, Wageningen en Brunssum. Vanzelfsprekend nemen diverse leden deel aan de toernooien die de Limburgse zusterverenigingen regelmatig organiseren.

Naast het dammen is er binnen de club tijd voor andere activiteiten. Enkele jaren geleden is er een heuse beugelavond georganiseerd, in voorgaande jaren was een fietstocht, een avondje handboogschieten, oud-Hollandse spellen met barbecue na, naast het beoefenen van het damspel, het hoogtepunt van het seizoen.
 
Wilt u eens een kijkje nemen in de keuken van de damclub? Schroom niet en stap geheel vrijblijvend op een vrijdagavond eens binnen.

Wilt u nadere informatie, bel dan 0475 -315158  of  +31475 - 315158  en we staan u graag te woord.

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen is op de eerste vrijdag van de maand september vanaf 19.30 uur.