Damclub Roermond in kort bestek

Damclub Roermond is opgericht in 1982. De vereniging is ingeschrven in het handelsregister (KvK-nummer: 57960313). De club is op dit moment de enige damvereniging in Midden-Limburg. De club telt 20 leden. De vereniging is via de Provinciale Limburgse Dambond aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond.
 
De wekelijkse oefenavonden worden gehouden op vrijdagavond vanaf 20 uur en wel in de Jo Gerrishal aan de Achilleslaan in Roermond.

Iedere belangstellende dammer (of damster!) is daar elke vrijdag van harte welkom.
 
Gedurende het winterseizoen, van begin september to eind april, spelen de leden die dat willen, in een onderlinge competitie om het damkampioenschap van Roermond, tevens het clubkampioenschap van de vereniging. Daarnaast is er ruimte voor het clubkampioenschap sneldammen en rapiddammen
 
De club neemt met een tiental deel aan de clubcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond, de KNDB.
 
Individuele leden laten met enige regelmaat hun gezicht en hun damkunsten zien in individuele toernooien die her en der in den lande worden georganiseerd. Zo was de club enige tijd geleden met enkele leden actief in Delft, Lemmer, Karlsruhe, Genk en Saarbrücken en  in het internationale toernooi in Brunssum. Vanzelfsprekend nemen diverse leden deel aan de toernooien die de Limburgse zusterverenigingen regelmatig organiseren.

Naast het dammen is er binnen de club tijd voor andere activiteiten. Vorig jaar is er een heuse beugelavond georganiseerd, in voorgaande jaren was een fietstocht, een avondje handboogschieten, oud-Hollandse spellen met barbecue na, het hoogtepunt van het seizoen.
 
Jaarlijks wordt er een dam/schaakontmoeting georganiseerd in samenwerking met  de Roermondse schaakvereniging ’t Pionneke.
 
Wilt u eens een kijkje nemen in de keuken van de damclub? Schroom niet en stap geheel vrijblijvend op een vrijdagavond eens binnen.

Wilt u nadere informatie, bel dan 403834 en we staan u graag te woord.

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen is op vrijdag 5 september 2014 aanvang 20 uur.