Nieuws

Jaarvergadering op 17 juni 2022 - terugblik

Geplaatst op 18-06-2022
Hits: 1514


De jaarvergadering van Damclub Roemond (17 juni 2022) leverde de volgende resultaten op.

De opkomst was uiterst gering. Slechts zes leden waren aanwezig.
De diverse stukken (notulen vorige jaarvergadering, en de voorliggende jaarverslagen) werden ongewijzigd vastgesteld.
Jack Sijbers werd herkozen als secretaris.
De kascontrolecommissie voor 2023 bestaat uit Rob Aartsen, Ger Pisters met Roy Loor als reservelid.
De club volgt de KNDB voor wat betreft de contributie-aanpassingen i.v.m. de BTW-plicht.
De onderlinge competitie wordt volgend seizoen gespeeld middels een enkelrondig toernooi. Daarnaast wordt een laddercompetitie opgezet zodat elke aanwezige dammer tijdens de clubavond een partij kan spelen.
De animo voor deelname aan de PLDB-competitie is gering. In principe neemt Roermond komend seizoen niet deel.
Diverse mogelijke promotie-activiteiten zijn besproken. Wordt vervolgd.
Het clubkampioenschap sneldammen is op 9 december 2022, het kampioenschap rapiddammen op 24 maart 2023.
Roermond stelt zich kandidaat voor de organisatie van het LK sneldammen 2023.
Het nieuwe damseizoen wordt op 2 september 2022 geopend met een buffet bij de Chinees in Linne.
Op 9 september is de eerste clubavond van het seizoen.