Nieuws

Afronding damseizoen 2019-2020

Geplaatst op 03-05-2020
Hits: 590


Afronding damseizoen 2019-2020

Nu we noodgedwongen onze damactiviteiten (en niet allen die) moeten laten voor wat ze zijn heeft het bestuur van onze vereniging besloten om het seizoen netjes af te ronden en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen. De plek waar dat normaal gesproken gebeurt, de jaarvergadering die we op 8 mei zouden houden, zullen we dit jaar noodgedwongen overslaan.

Het bestuur heeft hetvolgende besloten:

- kampioenschap van Roermond 2019-2020: de stand per 15 maart (dus na de gespeelde partijen op 13 maart) wordt bevroren als zijnde de eindstand van de onderlinge competitie met alle rechten en eeuwige roem die daaraan verbonden is. Dat betekent dat we t.z.t. Wiel Okrogelnik en Ton Coenen huldigen als de nieuwe damkampioenen van Roermond.

- rapidkampioenschap 2020. Dit toernooi heeft geen absolute prioriteit. We kunnen het wellicht in het nieuwe seizoen ergens een plaatsje op de damkalender geven.

- een seizoen wordt afgesloten met het vastleggen van de gebeurtenissen in het voorbije seizoen in de vorm van enkele jaarverslagen. Die zullen we als bestuur nog samenstellen. Voor de penningmeester is het belangrijk dat hij décharge krijgt voor het gevoerde beleid. Zodra dat mogelijk is kan de penningmeester met de heren kascontroleurs een afspraak maken om de jaarstukken aan een controle te onderwerpen.

Nieuwe seizoen:

- Jaarvergadering. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kunnen we mogelijk het nieuwe damseizoen starten met een ledenvergadering/jaarvergadering.

- het bestuur stelt voor om de bestuurssamenstelling en de samenstelling van de kascontrolecommissie voor het komende seizoen 2020-2021 ongewijzigd te laten.

- - damkampioenschap van Roermond. We hebben nu twee seizoenen een halve competitie gespeeld gevolgd door twee finalegroepen waarbij in elke groep een kampioenschap valt te verdienen. De ervaring leert dat de uitvoering minder eenvoudig is. Vaker is het idee geopperd om liever een dubbelrondige competitie te spelen waardoor iedereen op papier verzekerd is van een voldoende aantal partijen. Het bestuur omarmt dit idee. Dus: alle deelnemers aan de onderlinge spelen komend seizoen twee keer tegen elkaar. De hoogsteindigende roepen we aan het einde van het seizoen uit tot kampioen. Aan het speeltempo zullen we maar niet gaan tornen, dus weer 60 plus 1.

- LK sneldammen. Onze vereniging stelt zich ook in 2021 kandidaat voor de organisatie van dat kampioenschap.

- clubkampioenschap rapiddammen (indien een plekje gevonden wordt op de kalender) en clubkampioenschap sneldammen plannen we ergens in het seizoen.

- clubcompetitie PLDB. Gelet op de minder goede ervaringen in het afgelopen seizoen stelt het bestuur voor om damclub Roermond niet in te schrijven voor de PLDB-competitie 2020-2021 (zo die al doorgang vindt), ook niet als onderdeel van een combinatieteam.