Nieuws

Samenwerking met dammers over de grens

Geplaatst op 14-12-2017
Hits: 3313


De afgelopen maanden hebben er enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen Tom Mankowski en organisatoren van een aantal plaatselijke damtoernooien.

Doelstelling van die gesprekken is te komen tot het organiseren van een serie kleinschalige toernooien waarbij de winnaars van die Grand Prix Turniere in een finalegroep elkaar de titel van grensoverschrijdend kampioen mogen betwisten.

Die finale zou gestalte krijgen in een toernooi dat overdag plaatsvindt.

Gedacht wordt aan reeds bestaande eendagstoernooien zoals de bekende toernooien het Euregiotoernooi in Maastricht, het Nieuwjaarstoernooi in Schaesberg, het Blitztoernooi in Neuss (D), Korbach (D), Saarbrücken (D), het Terrasdammen in Genk (B). Aanvulling met nieuwe toernooien is vanzelfsprekend mogelijk, wordt zelfs toegejuicht.

Bij dat laatste wordt gedacht aan het organiseren van een toernooi in Roermond, waarbij 26 januari 2018 als mogelijke datum in aanmerking komt.

Nog vóór de komende feestdagen zullen we spijkers met koppen slaan.

30-12-2017 De plannen blijken bij nader inzien iets te voorbarig. Enthousiasme bij een select groepje is er genoeg, maar het lukt (nog) niet dat enthousiasme breed uit te dragen.