Nieuws

Roy Loor erelid van Damclub Roermond

Geplaatst op 07-09-2018
Hits: 299


In een extra ledenvergadering voorafgaand aan de eerste clubavond van het nieuwe damseizoen (7 september) hebben de leden van damclub Roermond de onlangs teruggetreden voorzitter Roy Loor benoemd tot erelid van de vereniging.

Roy Loor werd in 1987 gekozen tot voorzitter van de toenmalige damclub Donderberg. Na achtereenvolgende herverkiezingen dan wel herbenoemingen gaf hij in 2015 aan dat de nieuwe termijn van drie jaar voorzitterschap meteen zijn laatste zou zijn.

Hoewel niemand binnen de club geloof hechtte aan deze woorden bleek tijdens de jaarvergadering in mei jl. dat zijn eerdere uitspraak menens was. Na 31 jaar hamerde Roy in mei voor de laatste keer de jaarvergadering af.

Roys belangrijkste verdienste voor de vereniging is zonder twijfel zijn inzet voor het dammen (redelijk vanzelfsprekend bij een damclub), maar daarnaast zijn betrokkenheid bij allerlei zaken rondom het dammen. Meer dan eens gaf hij aan dat de kameraadschap tussen de leden onderling een verbindende factor moet vormen voor het succes en de stabiliteit van de vereniging. Prestaties op het dambord zijn voor prestatiegerichte dammers natuurlijk belangrijk, maar als het er echt op aan komt ondergeschikt aan de binding tussen de leden en hun achterban. Die verdienste is een van de sterke punten binnen damclub Roermond.

Uit handen van echtgenote Inge (''toevallig'' die avond in de sporthal aanwezig) mocht Roy een fraai ontworpen oorkonde in ontvangst nemen samen met een mooie bos bloemen.

Roy bedankte de leden voor het genoten vertrouwen in de ruim dertig jaar dat hij de club heeft mogen leiden. Hij was geraakt door de benoeming tot erelid, maar hij zegde toe de club als spelend lid trouw te blijven zolang hem dat gegeven is. Een warm applaus van de aanwezigen gaf aan dat de leden die uitspraken volledig onderschrijven.