Nieuws

Jo Gorissen stopt met Dammerlei

Geplaatst op 30-05-2005

(6469) Jo Gorissen maakt vandaag via zijn website Dammerlei bekend dat hij stopt met het beheren van deze populaire en goed bezochte website. Niet alleen dat: Jo breekt de connecties met de damwereld, hij bergt zijn dambord ergens op zolder op.

Zoals Jo zelf meldt: Dammerlei heeft in enkele jaren een vaste plaats veroverd in Dammend Limburg, getuige de vele bezoekers.

Die uitspraak kunnen wij volledig onderschrijven. De ruim 36.000 bezoekers aan de website in een periode van 33 maanden zegt in dat opzicht meer dan voldoende.

Naast het beheer van de website - met een hoog aktualiteitsgehalte, bij tijd en wijle uitdagend, strevend naar volledigheid, positief kritisch - verzorgde Jo vele jaren voor de Limburgse dammers het veel gelezen periodiek Uitslagenbulletin. Niet alleen bevatte het blad diverse uitslagen en ranglijsten, Jo nam vaak de tijd om tientallen aantrekkelijke diagrammen aan het papier toe te vertrouwen. Vanaf het seizoen 2001-2002 stelde Jo in vier damseizoenen 44 Uitslagenbulletins samen, waarin hij terloops ook nog eens, schrikt u niet, 432 diagrammen en uitwerkingen verwerkte.

Eén nummer van het Uitslagenbulletin zal Jo Gorissen nog samenstellen. Daarna zal zijn naam niet meer als redacteur vermeld zijn.

Dammend Limburg is Jo enorm veel dank verschuldigd voor het werk dat hij zowel aan zijn geesteskind de website Dammerlei als aan het Uitslagenbulletin besteedde.

Jo, bedankt en het ga je goed.