Nieuws

Kort resumé jaarvergadering PLDB.

Geplaatst op 28-05-2005

(6402) Terwijl half Nederland gisterenavond onbekommerd buiten zat te genieten van de naweëen van een tropische dag, verzamelden de Limburgse dambestuurderen zich in het clublokaal van damvereniging Roderland voor het houden van de algemene ledenvergadering, de jaarvergadering dus. Buiten het komplete bestuur waren alle verenigingen van de PLDB met een of meer personen ter vergadering aanwezig.

Omdat de temperatuur in vergelijking met gisteren nauwelijks is veranderd, en het derhalve buiter beter toeven is dan binen achter de pc (mogelijk komt er ooit voor dit soort aktiviteiten nog eens een laptop beschikbaar) krijgt u bij deze een heel korte samenvatting van de besluiten die er genomen zijn. Een uitgebreider verslag houdt u tegoed.

In zijn openingswoord keek voorzitter Bert Verton terug op een damseizoen dat zijn weerga binnen Limburg niet kent. Vanuit een situatie waarin het voortbestaan van de bond op het spel stond, is door clubs en leden, zij het in eerste instantie schoorvoetend, uiteindelijk toch alle moeite gedaan om de reguliere toernooien en kampioenschappen volgens de damkalender te laten doorgaan. De voorzitter dankte nogmaals de mensen die hiervoor belangrijke initiatieven en bijdragen hebben geleverd.

De diverse jaarverslagen werden zonder echte problemen vastgesteld. De kritische vragen die er vanuit de vergadering werden gesteld werden tot tevredenheid van de vragenstellers door de verantwoordelijke bestuursman beantwoord.

Theo Schippers werd gekozen tot coördinator jeugdzaken. Leo Holtman werd herbenoemd tot lid vande Financiele commissie.
Het bestuur blijft komend seizoen als viermansgroep verder gaan, terwijl de coördinator teamwedstrijden als commissielid een verlengstuk van het bestuur blijft. Hiermee is de huidige situatie bestendigd voor komend seizoen.

Een oproep om aan het waarnemende karakter van de funktie van coördinator persoonlijke wedstrijden een einde te maken, bleef onbeantwoord. Bert Verton zal die funktie tot nader order blijven uitvoeren.

Het voorstel van DC Roermond om over te gaan tot het instellen van een 'regelmatigste speler van het seizoen' vond allerwegen weerklank. Er werd een werkgroep benoemd bestaande uit de heren Roy Loor, Dieter van Gortel en Andy Damen, die het voorstel handen en voeten gaat geven.

Het voorstel van DV Eureka om het toernooi om de PLDB-cup weer volgens het beproefde VOS-systeem te spelen (eendagstoernooi) werd aangenomen.

Verder werd besloten om het toernooi om de persoonlijke kampioenschappen komend seizoen ook weer op zaterdagen en volgens het Zwitsers systeem te spelen (identiek aan die van dit jaar). Het streven is gericht op het rouleren van wedstrijdlokaliteit.

Aan de teamwedstrijden wordt niet getornd voor wat betreft de speeldag: zaterdagmiddag wordt (blijft) de competitiedamdag voor de PLDB-competitie. Voor het verschuiven van teamwedstrijden naar door-de-weekse dagen bestaat in Limburg geen draagvlak.

Rond de begroting 2005 werd een serie zeer kritische vragen gesteld. Met de structurele contributieverhoging door de KNDB is niet iedereen even gelukkig. Het wegvallen van overheidsbemoeienis (lees: inkrimping van subsidieverstrekking door de overheid) en de daardoor noodzakelijke akties om financiele middelen aan te boren om het hele pakket van wedstrijden e.d. te kunnen blijven uitvoeren, wordt voor de doorsnee dammer als een blok aan het been ervaren. Toch haalde het bestuursvoorstel om ook de bijdrage voor de PLDB te verhogen het, zij het dat Roermond, DIOS en De Vaste Zet een tegenstem uitbrachten.

Theo Schippers hield een warm en heel ambitieus pleidooi om het jeugddammen in Limburg een forse impuls te geven. Inzet en inbreng van alle verenigingen is daartoe een absolute vereiste.

DC Roermond zal ook in 2006 weer de provinciale sneldamkampioenschappen organiseren.
Een minpuntje was het feit dat het bestuur geen damkalender voor het nieuwe seizoen kon presenteren. Afgesproken is dat dit binnen 14 dagen alsnog zal gebeuren.

Op 26 mei 2006 is dammend Limburg voor de volgende jaarvergadering te gast bij damvereniging De Ridder.

Zoals gememoreerd: een uitgebreide samenvatting volgt nog.