Nieuws

Verkorte kaderopleiding: tevreden gezichten tijdens tweede cursusdag

Geplaatst op 28-04-2005

(5898) Met Harry Velraeds als 'schoolmeester' in het onderdeel Lesgeven beleefde Limburg gisterenavond in het Plenkhoes in Geleen de tweede avond van de verkorte KNDB-kadercursus Kader traint kader.

Over één ding waren de 'leerlingen' het na afloop van de bijeenkomst roerend eens: het is een uiterst interessante en leerzame sessie geweest.

In een korte introductie (met de gevleugelde vraagstelling 'wie ben ik, is er iemand in de zaal die mij niet kent') schetste Harry zijn rol binnen deze opleiding, die hij meteen relateerde aan zijn optredens als docent voor een aantal eerder gegeven KNDB-opleidingen.
Maar al ras werd het bloedserieus.

Het resultaat van het tijdens de eerste cursusdag opgekregen huiswerk (het voorbereiden van een damles aan de groep cursisten van hoogstens 15 minuten met als onderwerp een partijstand uit eigen tuin) mocht door twee cursisten in de zaal voor het voetlicht worden gebracht. Cursisten en docenten - ook de beide andere docenten Bert Verton en Theo Schippers namen aktief aan de les deel - kregen ruimschoots de gelegenheid de sterke en minder sterke punten van de beide presentaties naar voren te brengen. Het was voor beide aspirant-trainers een mooie opstap om het lesgeven aan een groep - met gebruikmaking van een demonstratiebord - in een beschermde omgeving te oefenen. Algemene tips zoals ga niet met de rug naar je publiek staan, zorg voor een leuke binnenkomer waren dan wel niet nieuw, maar het blijven toch altijd weer punten van aandacht.

Het stuk theorie over algemene aspecten met betrekking tot het lesgeven werd door de groep heel enthousiast gevolgd. In voor iedereen begrijpelijke taal schetste Harry de onderdelen beginsituatie, de (leer)doelen en de onderwijs/leersituatie. Zelfs voor niet-ingewijdenen in het onderwijs was dit een toegankelijk stukje basiskennis. Het onderwerp 'gebruik van werkvormen' sprak de groep wel heel erg aan.

Het in groepjes van drie bespreken van een vijftal stellingen leverde bij de groepsbespreking een levendige discussie op. Op welke leeftijd mag je aan jeugdigen 'damles' geven, en waarom denk je dat dat op die leeftijd (pas) kan? De meningen waren verdeeld en dat bevorderde de discussie.

Ook bij het beoordelen van enkele bekende damboeken - zou je een jeugdige van tien tot twaalf jaar dit boek zelfstandig laten bestuderen - waren de meningen van de cursisten niet eensgezind. Daar waar het ene boek, of delen daaruit, zich uitstekend leent voor zelfstudie, is een ander boek bv. totaal ongeschikt voor een beginnende dammer. De boeken die het sterkst uit de bus kwamen zijn die waarbij niet alleen de principes van winnende stellingen worden getoond, maar waarbij ook duidelijk beschreven is welk plan achter de beoogde winstgang zit.

Veel te snel was het al tijd voor de evaluatie. Daar was alle lof voor de wijze waarop in een kort tijdsbestek een veelheid aan onderwerpen spelenderwijs de revue passeerde. Harry wees nog eens op het belang van het gebruiken van een strak tijdschema om tijdens het lesgeven de behandeling van de onderwerpen niet langer te laten duren dan vooraf is gepland. Hijzelf heeft zich keurig aan dit schema gehouden: om 23 uur kon het licht uit en was het tijd voor een welverdiend pilsje.

Op vrijdag 20 mei vindt de afsluitende bijeenkomst van de cursus plaats in de Heremiet in Geleen. Dan zal Theo Schippers de cursisten laten ervaren hoe een damles annex damtraining op een club in de praktijk verloopt.